اخبار سروهانا

سروهانا با نماد فارگو توانست از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) مجوز شبکه تلویزیون خانگی گردید.