اخبار سروهانا

کلیه نرم افزار ها و سایت های شرکت سروهانا مجوز استفاده از اینترنت نیم بها از سازمان فناوری اطلاعات را بدست آوردند.