خط مشی

همکاران و مشاوران حاضر در خانواده سروهانا به عنوان یکی از مراکز شناختی دانش بنیان در راستای بهبود کیفیت زیست اجتماعی و فردی جامعه، دستیابی به رضایت مراجعین، حصول اطمینان از بهبود مستمر فضای ارائه خدمات، جهت گیری راهبردی مناسب بافت سازمانی شرکت و ترویج تفکر مبتنی بر ریسک، ضمن رعایت الزامات قانونی، استاندارد ISO9001:2015 را به عنوان الگویی برای سیستم مدیریت کیفیت تعیین و جاری نموده ایم و خود را پایبند و متعهد به آرمان ها، باورها، اهداف و برنامه های شرکت می دانیم چرا که سلامت روان پایه و اساس جامعه پویا و پرنشاط است.

آرمان های خانواده سروهانا

 • گسترش امکانات پلتفرم‌های شرکت؛
 • ترویح فرهنگ خدمت رسانی به مراجعین؛
 • افزایش سطح اشتغال متخصصین روانشناسی؛
 • ارائه خدمات متنوع روانشناسی در جهت جذب درآمدهای ارزی؛
 • فرهنگ سازی استفاده از خدمات روانشناسی در سبد خانوار؛
 • بسترسازی خدمات نوآورانه در راستای بهبود فضای سلامت روان جامعه؛
 • بهينه‌سازی خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بين الملل؛
 • تمرکز بر منطقه به‌عنوان عامل‌ استراتژیک در تعدیل نرخ ارائه خدمات به مراجعین داخلی؛
 • ایجاد ارتباط بین مراکز مشاوره روانشناسی با برند مشترک در جهت استاندارد‌سازی خدمات.

ارزش های بنیادین و باورهای خانواده سروهانا:

 • تلاش برای غنای فضای سلامت روان جامعه؛
 • اهتمام به اعتلای جایگاه روانشناسی در جامعه؛
 • اهتمام به تحول و توسعه پایدار سلامت روان در فضای جامعه؛
 • پایبند به اصول اخلاقی و معتقد به خرد جمعی، اندیشه مدار و برنامه محور؛
 • واقف به مسئولیت اجتماعی سروهانا و حساس به فضای پیرامون جامعه.

اهداف و برنامه های خانواده سروهانا:

 • ایجاد فضای تعاملی در راستای شبکه سازی برای درک نیازها و رفع انتظارات طرف های ذینفع؛
 • جهت دهی فضای نوآوری و کمک به ایجاد و اجرای ایده های خلاقانه در جامعه روان شناختی کشور؛
 • پیاده سازی قراردادهای فرانچایز با سایر مراکز حضوری در قالب برند سرو حداقل 40 مرکز طی 5 سال آتی؛
 • ترویج فرهنگ استفاده از خدمات روان شناختی در جامعه با جذب حداقل 3 میلیون کاربر طی 5 سال آتی؛
 • توانمندسازی خانواده سروهانا از طریق توسعه فردی، گروهی و سازمانی به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی؛
 • حفظ و توسعه واحد R&D در جهت به کارگیری فناوری های نوین برای افزایش اثربخشی، کارایی، نوآوری و ارتقاء کیفیت خدمات.

همکاران و مشاوران حاضر در خانواده سروهانا ضمن پشتیبانی همه جانبه از مفاد این خط مشی و تامین منابع لازم جهت نیل به رئوس آن از کلیه همکارانم انتظار داریم که در جهت درک و بکارگیری آن تلاش لازم را نمایند. این خط مشی به عنوان چهارچوبی برای تعیین اهداف کیفی این سازمان منظور گردیده است.

خط مشی مدیریت کیفیت