درخواست همکاری سایر مراکز

درخواست همکاری سایر مراکز

سروهانا در نظر دارد تا با انتقال تجربیات خود به سایر مراکز درمانی و تعیین استانداردهای طراحی شده در سروهانا در شعبات همکار شرایطی را فراهم آورد تا مراجعین در فضای قابل اعتماد ، امن ، آرام و فارغ از تنش نسبت به مراجعه اقدام نمایند.

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات شغلی

  • مدت زمان فعالیت خود را در زمینه ... وارد کنید
  • اطلاعات تماس

  • لطفا یک شماره تماس جهت ارتباط تلفنی پس از تکمیل فرم وارد کنید
  • در چه زمانی با شما تماس گرفته شود
درباره سروهانا

00

Cart