وبینار رایگان «کنترل اضطراب و استرس در بحران‌ها»

توضیحات

توضیحات

🔍سرفصل‌های مورد برسی در این کارگاه
📍داشتن تفکّرمثبت و تمرین در زمان حال بودن
📍مسئولیت پذیری
📍اهمیت مدیریت احساسات و هیجانات
📍برچسب نزدن به خودتان یا دیگران

مدرس: اکرم عباسی روان‌درمان‌گر خانواده
تاریخ برگزاری:18 فروردین
زمان: جمعه ساعت 17

درباره سروهانا

00

Cart