کارگاه سکس‌تراپی “ویژه بانوان”

توضیحات

توضیحات

روابط‌ِ زوجین به حتم، نیاز به آموزه‌های متفاوت دارد. آموزه‌هایی که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی می‌باشد.

زمانی‌که نیازهای‌ روان‌شناختی‌ مراجعین با‌توجه به پژوهش و مطالعات مختلف، در‌ دنیا مورد بررسی قرار گرفت، روان‌شناسان دریافتند که آموزه‌های مربوط به 《روابط‌ جنسی》اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است  و پرداختن به‌آن نیز می‌تواند کمک شایانی به زوجین کند. آموزه‌های روان‌شناختی‌، که قرار است انتظارات طرفین‌ را برآورده کند و موجب کاهشِ اضطراب ‌گردد و در نهایت رابطه‌ای باکیفیت‌ برای طرفین به ارمغان ‌آورد. به همین منظور تصمیم گرفتیم با حضور استاد اکرم‌ عباسی، “زوج‌درمان‌گر و سکس‌تراپیست” کارگاهی در این زمینه در مؤسسه برگزار کنیم.

اگر به مراقبت از رابطه و عواطفتان اهمیت می‌دهید، کارگاهِ پیش‌رو پیشنهاد مناسبی‌ برای شما می‌باشد.

درباره سروهانا

00

Cart