وبینار رایگان « رفتار شناسی و شخصیت شناسی با مدل جهانی disc »

مؤسسه پژوهشی روان‌شناختی “سروهانا” با همکاری مرکز مشاوره مهتاب برگزار می‌کند:

شما با نصب اپلیکیشن مشاوره آن‌لاین فارگو می‌توانید در این وبینار به صورت رایگان شرکت کنید.
لینک دانلود مستقیم فارگو http://sarvehana.ir/fargo-page/

وبینار« رفتار شناسی و شخصیت شناسی با مدل جهانی disc »

امروزه روابط انسان‌ها با یکدیگر با توجه به زندگی روزمره و مشغله‌های فکری، استرس و پیچیدگی‌های شخصیتی افراد، پیچیده تر شده است و از سوی دیگر متاسفانه بسیاری از افراد بدون شناخت تیپ‌های شخصیتی خود و دیگران در برقراری ارتباط با افراد دچار مشکل می‌شوند .
یادگیری و شناخت تیپ شخصیتی قبل از برقراری هر گونه ارتباطی برای داشتن یک ارتباط سالم و موثر بر پایه شناخت رفتار و شخصیت افراد در زندگی فردی و اجتماعی حایز اهمیت است.
از همین رو در این وبیناربه بررسی “شخصیت شناسی با مدل disc” می‌پردازیم که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آموزش شخصیت‌شناسی می‌باشد.
مدرس: محمد امین‌زاده روان‌درمان‌گر شخصیت
🏷تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت
⏰زمان: ساعت 17

توضیحات

توضیحات

مؤسسه پژوهشی روان‌شناختی “سروهانا” با همکاری مرکز مشاوره مهتاب برگزار می‌کند:

شما با نصب اپلیکیشن مشاوره آن‌لاین فارگو می‌توانید در این وبینار به صورت رایگان شرکت کنید.
لینک دانلود مستقیم فارگو http://sarvehana.ir/fargo-page/

وبینار« رفتار شناسی و شخصیت شناسی با مدل جهانی disc »

امروزه روابط انسان‌ها با یکدیگر با توجه به زندگی روزمره و مشغله‌های فکری، استرس و پیچیدگی‌های شخصیتی افراد، پیچیده تر شده است و از سوی دیگر متاسفانه بسیاری از افراد بدون شناخت تیپ‌های شخصیتی خود و دیگران در برقراری ارتباط با افراد دچار مشکل می‌شوند .
یادگیری و شناخت تیپ شخصیتی قبل از برقراری هر گونه ارتباطی برای داشتن یک ارتباط سالم و موثر بر پایه شناخت رفتار و شخصیت افراد در زندگی فردی و اجتماعی حایز اهمیت است.
از همین رو در این وبیناربه بررسی “شخصیت شناسی با مدل disc” می‌پردازیم که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آموزش شخصیت‌شناسی می‌باشد.
مدرس: محمد امین‌زاده روان‌درمان‌گر شخصیت
🏷تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت
⏰زمان: ساعت 17

درباره سروهانا

00

Cart