شماره های مدرسه و دانشگاه یکجا

60,000 تومان

“به دلیل قرابت معنایی این شماره ها و با هدف ترویج مطالعه، بهروان تخفیفی را برای شما عزیزان در نظر گرفته است.”

شماره مدرسه

شماره‌ی مدرسه، پنجمین شماره از بهروان است که این شماره در مهر 1398 به چاپ رسیده.

توضیحات

شماره مدرسه

مدرسه جایی است که هرکدام‌مان حدودِ دوازده‌سال ازعُمرمان را در آن گذرانده‌ایم؛ خوب یا بد، خاطره‌انگیز یا ناخوش، مُفید یا بیهوده. در مدرسه درس خواندیم، بزرگ شدیم، دوست پیدا کردیم و یاد گرفتیم. «تغییر» را یاد گرفتیم.

شکست و پیروزی را آموختیم. حساب‌بُردن را آموختیم. آموختیم خیلی از درس‌ها شاید هیچ‌وقت به‌دردِمان در زندگی نخواهند خورد. زنگِ تفریح‌ها نفس کشیدیم و بازی کردیم. دیگر می‌دانیم مدرسه چه‌قدرها بر ما اثر گذاشته و بر آن‌هایی که اکنون می‌روند تأثیر می‌گذارد. چه روزهایی که در آن از اضطراب جان به لَب شدیم و شاید روزهایی هم بوده است که دوست داشته‌باشیم به‌آن برگردیم.

و اما دانشگاه؛ شاید کم دغدغه ترین دوران زندگی

دانشگاه آغاز تغییر است، برای آن‌که تلاش کنیم سری توی سرها در بیاوریم و کم‌کم وارد اجتماع شویم.