کارگاه‌ها و دوره‌های ما

سروهانا به‌دنبال برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متفاوت و نو است.

به‌همین‌منظور دوره‌های مختلف از جمله روان‌نویس(مهارت‌نوشتن+مهارت‌های اجتماعی)،

هنر برای زندگی، سینما و روان‌شناسی و کتاب‌خوانی‌درمانی برگزار می‌کند.

تعادل بین کار و فرزندم
ارتباط زوجین
فرزندپروری
مهارت های زندگی کودکان
کارگاه مهارت های زندگی جوانان
کارگاه آموزش مفاهیم تجاری جوانان
کارگاه آموزش مفاهیم تجاری نوجوانان
مهارت زندگی
ACT
طرح واره درمانی
واقعیت درمانی
مصاحبه تشخیص
ارزیابی و استعداد ویژه کودک
تئاتر درمانی
موسیقی
همکاری و مشارکت در قالب بازی
افزایش دقت تمرکز
حساسیت زدایی
بازی درمانی
آموزش جنسی
درباره سروهانا

00

Cart