تور

تور درمانی

سروهانا با تلاش متخصصان خوش ذوق خود اقدام به برگزاری تور های متنوع به همراه روانشناسان مجرب نموده است .شما میتوانید با حضور در این دوره ها ضمن تشخیص و مرتفع نمودن موارد مورد نظر خود زمان فراغت خود را مدیریت نموده و از گزارشهای بدست آمده استفاده کنید.

تفریح برای خانواده

تفریحی برای زوجین

موفقیت

کاهش استرس

ریلکسیشن

درباره سروهانا

00

Cart