درمان

درباره پروژه

سروهانا با تکیه بر نیروهای متخصص اقدام به ارائه خدمات درمان بالینی بر اساس طرح واره ،CBT ، ACT  و واقعیت درمانی نموده است و شما میتوانید بصورت حضوری و یا بر بستر نرم افزار این مجموعه نسبت به استفاده از این دوره ها اقدام نمایید.

 

لینک درباره ما

لینک نرم افزار سروهانا

درباره سروهانا

00

Cart