ویژه کودکان – شب قصه ها

شب‌قصه‌ها

آیا می‌دانید درباره بسیاری از مسئله‌های کودکان، روان‌شناسی تقریباً نمی‌تواند کاری پیش ببرد؟

یعنی شاید لازم است به راه‌های دیگر فکر کنیم. شاید میانبُرهای نو، اثربخش و خلاقانه.

اولین فصلِ شب‌قصه‌ها اول بهمن‌ماه 1398 منتشر خواهد شد.

شب قصه - مرکز پژوهشی روان شناختی سروهانا

دیدگاهتان را بنویسید

درباره سروهانا

00

Cart