همخوان

همخوان چیست ؟

گروه کتابخوانی دانشجویی برای روانشناس، این گروه معمولاً فقط مطالعه نمی کند، درک کتاب از دیدگاههای مختلف از اولویت های اصلی این گروه است. همخوان، هم راهی است در قدم زدن لابه لای کتاب ها، ما کتاب های روانشناسی را در طول هفته میخوانیم و با هم بررسی میکنیم و سعی می کنیم تجربه های شخصی مان را از مراجعین، دغدغه بچه ها از مفعوم کتاب ها، مهارت های گوش دادن، صحبت کردن، تحلیل کردن و فنون روشهای مشاوره را در ارتباط با مراجعین، بالا ببریم که به نظر می رسد دغدغه همه دانشجویان رشته روانشناسی است.

آیا می شود یک روانشناس از این مهارت ها غافل بماند ؟

خواندن در دورهمی و مطالعه در جمع دوستان کمک میکند تا افراد تخیل فعال تری داشته باشند و این تخیل و مشارکت موجب سطح بالاتری از خلاقیت میشود کتاب خواندن حافظه و تمرکز را بهبود و باعث کاهش استرس میشود.
وقتشه قدم زدن در کتاب خوانی را حرفه ای آغاز کنید !
شما به راحتی و با هزینه ناچیز میتوانید از خودتان یک مشاور بسازید در واقع باید مواظب کیف های پول گران قیمت خالی از پول باشید !
پس
فعلاً با درکنار ما بودن شروع کنید و پول گرانمایه خود را خرج کارگاه های داغ امروزی نکنی

60تعداد شرکت کننده
12تعداد دوره تا کنون
720تعداد نفر ساعت
ارزش پیشنهادی

شما به راحتی و با هزینه ناچیز میتوانید از خودتان یک مشاور موفق بسازید . در واقع باید مواظب کیف های پول گران قیمت ، خالی از پول باشید!
پس فعلا با در کنار ما بودن شروع کنید و پول گران مایه خود را خرج کارگاه های داغ امروزی نکنید.

درباره سروهانا

00

Cart