رادیوی اینترنتی در ضمن

رادیوی اینترنتی در ضمن

«دَر ضِمن» یک پادکست است.

پادکستِ «دَر ضِمن» در هر شماره سراغ یک شخص، نظریه‌پرداز، کتاب و یا چیزی به‌نام و مشهور می‌رود که با دلایل مختلف اعلام می‌دارد آن‌ها بی‌خود و بی‌جهت معروف شده‌اند و یا ممکن است سراغ یک شخص، نظریه‌پرداز، کتاب و یا چیزی بی‌نام و غیرِ شهیر برود که با دلایل مختلف اعلام دارد چرا آن‌ها معروف نشده‌اند.

اولین قسمتِ «درضِمن» اول دی‌ماه 1398 منتشر خواهد شد.

درضمن - مرکز پژوهشی روان شناختی سروهانا

دیدگاهتان را بنویسید

درباره سروهانا

00

Cart