شگفتانه بهروان (عشق + آینده) و (مدرسه+ دانشگاه)


“به دلیل قرابت معنایی این شماره ها و با هدف ترویج مطالعه، بهروان تخفیفی را برای شما عزیزان در نظر گرفته است.”

شماره عشق

آیا همه مردم عاشق میشن؟

آیا عشق تنها شامل شریک عاطفی ست؟

قلاب عشق کجا و چه گونه گیر  میکنه؟

و شاید عشق می‌تواند مجموعه‌ای آدم پایِ کار باشد که با ایده‌های نو، حرف‌های تازه و پُر دغدغه، و بی‌گمان بی‌منت دورِ هم جمع شده‌ و تلاش می‌کنند. عشق می‌ تواند همین باشد.

شماره‌ ی عشق، چهارمین شماره از بهروان است که مرداد 1398 به چاپ رسیده . در این شماره عشق را به روانشناسی پیوند دادیم و از حوزه های مختلف به چالش کشیدیم.

قیمت شماره عشق: 25000

شماره آینده 

اگر قرار باشد انسان، شکل و شمایل، و رفتار و فرهنگش را در ۲۰۰ سال آینده مجسم کنید، چه تصویری در ذهن‌تان نقش می‌بندد؟ در ۵۰۰ سال آینده چطور؟

آیا نوادگان ما به شکل ربات هایی انسان‌مانند خواهد بود که اعضای بدن شان قابلیت رشد مجدد و استخوان‌ سازی دارد و چشمهای شان نظیر یک دوربین فیلمبرداری پیشرفته شبیه به فیلم‌های علمی- تخیلی کار می کند؟

شماره‌ی آینده، هفتمین شماره از بهروان است که در مرداد 1399 به چاپ رسیده. در این شماره پنج پرسش ویژه را از پنج متخصص از جمله دکتر علی چاپرک، دکتر محمود تلخابی، دکتر نازی اکبری، دکتر امیر ناظمی، دکتر حسن حمیدپور پرسیدیم و مصاحبه‌ای با دکتر جیمز بری نیز ترتیب دادیم.

قیمت شماره آینده : 50000

شگفتانه بهروان (عشق + آینده): 60000 

مدرسه

شماره‌ی مدرسه، پنجمین شماره از بهروان است که این شماره در مهر 1398 به چاپ رسیده.

مدرسه جایی است که هرکدام‌ مان حدودِ دوازده‌سال ازعُمرمان را در آن گذرانده‌ ایم؛ خوب یا بد، خاطره‌انگیز یا ناخوش، مُفید یا بیهوده. در مدرسه درس خواندیم، بزرگ شدیم، دوست پیدا کردیم و یاد گرفتیم. «تغییر» را یاد گرفتیم. شکست و پیروزی را آموختیم. حساب‌بُردن را آموختیم. آموختیم خیلی از درس‌ ها شاید هیچ‌ وقت به‌دردِمان در زندگی نخواهند خورد. زنگِ تفریح‌ ها نفس کشیدیم و بازی کردیم. دیگر می‌ دانیم مدرسه چه‌قدرها بر ما اثر گذاشته و بر آن‌ هایی که اکنون می‌ روند تأثیر می‌ گذارد. چه روزهایی که در آن از اضطراب جان به لَب شدیم و شاید روزهایی هم بوده است که دوست داشته‌باشیم به‌ آن برگردیم.

قیمت شماره مدرسه: 25000

و اما دانشگاه؛ شاید کم دغدغه ترین دوران زندگی

دانشگاه آغاز تغییر است، برای آن‌ که تلاش کنیم سری توی سرها در بیاوریم و کم‌کم وارد اجتماع شویم.

ششمین شماره از بهروان دانشگاه است. این شماره در اردیبهشت 1399 چاپ شده و با حضور شیوا دولت‌آبادی، علی صاحبی و زهرا عبدی دانشگاه را از منظره حوزه های مختلف به چالش کشیده است.

قیمت شماره دانشگاه: 50000

شگفتانه بهروان (مدرسه+ دانشگاه): 60000 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.