ای مادر
ای بانو
چند سالته؟
خودتو دوست داری؟
ارزش هاتو می شناسی؟
تا حالا به خاطر خودت چیزی یا کسی رو انتخاب کردی؟
تا حالا الویت و انتخاب اول خودت بودی؟
انقدر عشق تو وجودت داری که نیازی نباشه کسی عاشقت بشه؟
انقدر رو توانمندی هات کار کردی که امروز قدرتمندتر باشی؟

هدیه‌ی ویژه سروهانا برای بانوان به مناسبت روز زن و اعتبار، مقام، ارزش، استقلال شخصیت و والایی زن و مادر
فارگو؛ همراهی همه جا همه وقت

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.