آغاز پاییز با آموزه‌های روان‌شناسانه


نوع نگاه ما به امکان‌ها و بلقوه‌گی آینده 

همیشه گذشته را سازنده آینده دانسته‌ایم، اما آیا این “آینده” نیز می‌تواند گذشته را بسازد؟

چه تاثیری در نوع روایت‌گری ما از گذشته‌مان خواهد داشت؟

در ابتدایی ترین روز از فصل پاییز همراه با سعید صدقی ، آموزه‌های روانشناسانه‌اَش را با گذشته‌یمان پیوند زده و آینده را از آن خود می کنیم. 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید