بهروان شماره مدرسه

این شماره در مورد «مدرسه» است.

بهروان شماره مدرسه

شماره پیش رو قرار نیست خیلی شکوه و ناله از دوران مدرسه باشد. برعکس، تلاش‌مان تبیین روان‌شناختی و ارائه ایده و راهکارهای بین‌رشته‌ای در باب مدرسه است. تا یکی دو دهه پیش، اگر به برخی مدیران مدرسه می‌گفتید بیایید از روان‌شناسی در مدرسه‌تان بهره ببرید، ابرو بالا می‌انداختند و با هزار حربه، محترمانه به شما «نه» می‌کفتند . امروزه حداقل در مدارس وجود و حضور روان‌شناسی حس و دیده می‌شود.

سراغ مدرسه رفته‌ایم چون …

شعار و فریاد ما در این شماره این است:

                                                                                     «بیایید به مقطع دبستان توجه کنیم»

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید