شماره دوم ماهنامه «بهروان» با موضوعیتِ «اوتیسم»


‏شماره دوم‌مان هم‌ درآمد.
‏در این‌ شماره به ⁧ #اوتیسم ⁩ پرداخته‌ایم..
‏⁧ #بهروان ⁩، اولین ماهنامه ⁧ #روان‌شناختی ⁩ بانگاهِ بین‌رشته‌ای است.

تازه‌های بهروان

دیدگاهتان را بنویسید