بهروان مجله روانشناسی

«بِهرَوان» يك رسانهٔ نوشتارى است كه در هر نوبت با نگاه روان‌شناختی بخش‌هاىِ مختلفى را براى خوانندگان ترتيب مى‌دهد. از اهداف اصلى «بِهرَوان» نوآورى و خلاقيت در حوزهٔ روان‌شناسى در ايران است. و اين مهم چيزى نيست جز انديشهٔ كسانى كه ايده‌اى در سَر دارند و به نظرشان مى‌آيد اين ايده و فكر، قابليتِ خوانش نظرى و توانش عملى در حوزهٔ روان‌شناسى دارد.

✏️بهرَوان، یک ماهنامه‌ی روان‌شناختی است.

✏️بهرَوان، ‌خصیصه‌ی‌ بین‌رشته‌ای دارد.

✏️بهرَوان، به رشته‌های مختلف؛ از جمله: زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، سینما، ورزش، ادبیات، صنعت، سیاست، ریاضی و برخی گرایش‌های روان‌شناسی می‌پردازد.

✏️بهرَوان، در هر شماره سراغ یک مؤلفه می‌رود، به‌طور مثال شماره‌ی صفر: ذهن(که منتشر شده است)و شمارهٔ یک(هوش) که به‌تازگی انتشار یافته است.

✏️تمامی بخش‌ها، مؤلفه‌ی موردنظر را
چاشنی مقاله‌های‌شان قرار می‌دهند.

✏️بهرَوان، قصد دارد خلاقیت و نگاهِ تازه در ادبیات روان‌شناختی را بسط دهد و جَلا بخشد.

بهرَوان را می‌توانید با پرداخت «۱۵هزارتومان» از دکه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها تهیه کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید