اخبار و مقالات

شهریور 26, 1399

آغاز پاییز با آموزه‌های روان‌شناسانه

نوع نگاه ما به امکان‌ها و بلقوه‌گی آینده 

همیشه گذشته را سازنده آینده دانسته‌ایم، اما آیا این “آینده” نیز می‌تواند گذشته را بسازد؟

چه تاثیری در نوع روایت‌گری ما از گذشته‌مان خواهد داشت؟

در ابتدایی ترین روز از فصل پاییز همراه با سعید صدقی ، آموزه‌های روانشناسانه‌اَش را با گذشته‌یمان پیوند زده و آینده را از آن خود می کنیم. 

دیدگاهتان را بنویسید

درباره سروهانا

00

Cart