اخبار و مقالات

آذر 26, 1398

حس خوب استقلال رو تجربه کن…

دانش عمومی روان‌شناسی- طرحواره

طرحواره‌ی خود تحول نیافته – گرفتار

نزدیکی و درگیری عاطفی شدید با یک یا چند نفر از افراد مهم زندگی (اغلب والدین)که به بهای از دست رفتن رشد اجتماعی بهنجار و طبیعی می‌باشد. این طرحواره غالباً با این باور همراه است که حداقل یکی از افراد درگیر قادر نیست بدون حمایت مداوم دیگری به زندگی خود ادامه دهد یا شاد باشد. این طرحواره با احساس غرق شدن در دیگری یا یکی شدن با دیگری همراه است یا این که فرد هویت فردی ندارد. این طرحواره غالباً به صورت احساس پوچی و سردرگمی و بی‌هدفی تجربه می‌شود و فرد در موارد شدید حتی وجود و هستی خود را زیر سوال می‌برد. این افراد احساس وابستگی شدید نسبت به اطرافیان خود دارند.

طرحواره‌ی خود تحول نیافته

این افراد احساس می‌کنند که وجودشان در دیگران ادغام شده است و بدون دیگران (مثلا والدین و یا یک شخص دیگر) هیچ هویت جداگانه‌ای ندارند.

سبک های مقابله در مقابل این طرحواره:

  1. تسلیم: از رفتار افراد مهم زندگی بسیار تقلید می‌کنند و با کسی ارتباط برقرار می‌کنند که رهبر و فرمانروای آن‌ها است.
  2. اجتناب: اگر کسی به آن‌ها بگوید باید خودت مستقل باشی از او کناره‌گیری می‌کنند.
  3. جبران افراطی: گاهی بعضی از این افراد برعکس موارد بالایی به صورت افراط گونه‌ای خود را مستقل نشان می‌دهند و برای کارهای سخت هم درخواست کمک نمی‌کنند.
, , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید