اخبار و مقالات

اسفند 15, 1398

پذیرش و امیدواری…

نویسنده: عماد رضایی‌نیک

نگرش به‌دنیا‌ و پدیده‌های شکل‌گرفته در آن، از منظر روان‌شناسی به‌ سه دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود:
•بدبینانه
•خوش‌بینانه
•واقع‌بیـنانه

به‌طور‌ معمول و بر‌ اساس تجربیات زندگی، ویژگی‌های‌‌‌ شخصیتی‌ و سبک‌های تفکر افراد از این سه‌قسم استفاده می‌کنند. در‌ شرایطِ حاضر جامعه و با توجه به بحران پیش‌آمده این مقوله‌ی نگریستن به جهانِ اطراف‌مان بیش‌از‌پیش خود را نشان داده. ما با افرادی روبه‌رو هستیم که شرایط را بی‌نهایت فاجعه قلمداد می‌کنند و بر این باورند که از آن‌ها کاری برنمیاد و آن‌ها دیر یا زود قربانی خواهند شد. دسته‌ی‌ دیگر اما درست رو‌در‌روی گروه‌ اول برمی‌آیند. آن‌ها گمان می‌کنند همه‌چیز ختمِ به‌خیر خواهد شد و پس از چندی آب‌ها از آسیاب خواهد افتاد و خوش‌و‌خرم به زندگی ادامه خواهیم داد. روان‌شناسی اما، با‌وجود دلایل معلوم، مخالف دو‌ نگاهِ مطرح‌شده‌ است. به‌عبارت‌دیگر، بدبینیِ محض و خوش‌بینیِ مکرر کمک‌کننده نخواهند بود. نگاهِ افراد می‌تواند به‌حدِ بالا ‌و غیرقابل‌انتظاری‌ متأثر و برگزیده از رسانه‌ها باشد. رسانه‌ای که توی بوق‌و‌کرنا می‌کند که وضعیتْ به‌طرزِ محیرالعقولی اسف‌ناک و فلاکت‌بار‌ پیش می‌رود، موجب تأثیرپذیریِ گروه اول می‌شود، و در مقابل؛ رسانه‌هایی که تلاش در نشان‌دادن‌ عادی‌بودن اوضاع دارند، تأثیرگذاریِ گر‌وهِ دوم را به‌عهـده می‌گیرند. کودکان، بیش از هرچیز از والدین‌شان الگوبرداری کرده و نگاهِ آن‌ها را به پدیده‌های مختلف ثبت‌و‌ضبط می‌کنند. پیشنهاد روان‌شناسی، نگاه و نگرش سوم است: نگاهِ واقع‌بینانه.

•پذیرش شرایط موجود و چاره‌اندیشی برای آن
•امیدواری به مؤلفه‌ی آگاهی و دانش

این نوع مواجهه، در شرایطی شبیه به‌این روزها، به فرد آمادگی‌های لازم را یاد می‌دهد. آمادگی‌ها، فرد را نگران کرده، اما به‌شیوه‌ی سالم که از آن به‌عنـوان «نگرانی سالم» یاد می‌شود. نگرانیِ سالمی‌ که منجر به «آگاهی‌»های موردنیاز گردد و آگاهی‌ای که به «خودمراقبتی»‌های اصولی و صحیح منتج گردد.

نگرانی سالم، به‌طور‌ساده به‌معنای کسبِ راه‌حل‌های دانش‌محور‌ و معقولانه برای مواجهه با منبع نگرانی است. ازطرفی‌دیگر، به‌معنای گوش‌به‌زنگی و کسب آگاهی‌های لازم است. نگرانی سالم، به‌تدریج‌ افراد را با شرایط سازگار کرده و آن‌ها را آماده‌ی مقاومت در وهله‌ی اول و سپس {غلبه} می‌کند.

بهتر است شرایط موجود را بپذیریم و این نوع نگاه‌ را نیز در‌ محیط خانواده تزریق کنیم. کودکان، بیش‌ از هر‌ زمانِ دیگر می‌توانند این روزها مفاهیمی هم‌چون تاب‌آوری، خودمراقبتی، «ما» شدن و کسبِ نگاهِ واقع‌بینی‌ را فرا بگیرند.

, , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید