اخبار و مقالات

فروردین 18, 1399

پیوند اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس

پیوند اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس


اعتماد به نفس توضیح می‌دهد که چرا دست آوردهای زندگی من کم یا زیاد است و چقدر عملکرد خود را دوست دارم! اما ارتباطی بین اعتماد به‌نفس و عزت نفس وجود دارد که باعث شده بسیاری آن‌ها را یکی و یا در داخل دیگری فرض می‌کنند.
بخشی از این احساس ناشی از تائید اطرافیان ماست که ممکن است چندان تحت کنترل ما نباشد. با این وجود می‌تواند ناشی از این حس باشد که ما پرهیزکارانه رفتار می‌کنیم، در کاری که انجام می‌دهیم کفایت داریم و این‌که اگر بخواهیم می‌توانیم به شکل موفقی رقابت کنیم. برخی افراد بر این باورند که اعتماد به‌نفس را می‌توان به وسیلۀ تائید و تفکر مثبت ایجاد کرد. اما جنبه‌های دیگری نظیر تعیین و دستیابی به‌اهداف نیز وجود دارد که موجب ایجاد حس کفایت می‌گردد. بدون وجود احساس کفایت، شما اعتماد به نفس نخواهید داشت: شما اعتماد به نفس کاذبی خواهید داشت که در صورت بروز شکست و ناراحتی برایتان مشکل ساز خواهد شد.

این‌ها مهمترین ویژگی‌های افراد با اعتماد به‌نفس محسوب می‌شود. بنابراین، اعتماد به نفس از این جهت به خودکارآمدی شباهت دارد که بر عملکرد آیندۀ فرد متمرکز است؛ با این وجود، به نظر می‌رسد بر اساس عملکرد قبلی باشد، یعنی به نحوی بر گذشته متمرکز است. بسیاری از روان‌شناسان هنگامی به خودکارآمدی اشاره می‌کنند که بحث اعتقاد فرد در مورد توانایی‌های خویش در رابطه با وظایف یا مجموعه‌ای از وظایف پیش می‌آید، درحالی‌که اعتمادبه نفس یک ویژگی با ثبات‌تر و گسترده‌تر است که به ادراک فرد از توانایی‌های کلی خویش باز می‌گردد.

, , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید