کارگاه سکس‌تراپی “ویژه بانوان”

400,000 تومان

توضیحات

توضیحات

روابط‌ِ زوجین حتم نیاز به آموزه‌های متفاوت دارد. آموزه‌هایی که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

زمانی‌که نیازهای‌ روانشناختی‌ مراجعین را با‌توجه به پژوهش و مطالعات مختلف در‌ دنیا نگاه‌ کردیم، دیدیم آموزه‌های مربوط به 《روابط‌ جنسی》اهمیت ویژه‌ای پیدا دارد و پرداخت به‌آن نیز می‌تواند کمک شایانی به زوجین کند. برای همین تصمیم گرفتیم استاد اکرم‌ عباسی، زوج‌درمان‌گر و سکس‌تراپیست، کارگاهی در این زمینه برای‌مان در مؤسسه برگزار کنند.

آموزه‌های روان‌شناختی‌ای که قرار است انتظارات طرفین‌ را برآورده کند، موجب کاهشِ اضطراب می‌گردد و در نهایت رابطه باکیفیت‌ را برای طرفین به ارمغان می‌آورد.

اگر به مراقبت از رابطه و عاطفه‌تان اهمیت می‌دهید، کارگاهِ پیش‌رو پیشنهاد مناسبی‌ است.