اخبار و مقالات

آذر 2, 1398

خشم من متعلق به من است!

برای بر عهده گرفتن مسئولیت خشم، باید از اعماق وجود بدانید که خشم متعلق به شماست. خشم پاسخِ قلبی شماست که از ذهن و قلب‌تان سرچشمه می‌گیرد. افراد و چیزهای دیگر نمی‌توانند شما را خشمگین کنند و این یک نکته مثبت است، یعنی می‌توانید بر خشم‌تان تسلط داشته باشید.

با خشم‌تان دوست شوید

محرک‌های خشم‌تان را شناسایی کنید. این فهرست ممکن است شامل افراد، رویدادها و موقععیت‌ها باشد.
کنترل خشم‌تان را در دست بگیرید

به علایم خشم‌تان توجه کنید. برخی افراد به سردی یخ می‌شوند و برخی صورتی برافروخته و عضلات‌شان منقبض می‌شود.

در لحظه‌ای که متوجه علایم خشم‌تان شدید به این موارد عمل کنید.

ایست «یک دقیقه صبر کن» نفس عمیق بکشید.

رها کن « عضلات‌تان را شل کنید و همۀ تنش را از بدن‌تان خارج کنید»

برو «اگر هنوز هم احساس می‌کنید خشم‌تان کنترل نشده، وقت آن است که خشم‌تان را تخلیه کنید. فهرستی از کارهایی که به آرام شدن‌تان کمک می‌کند را بنویسید.

به منظور فهمیدن خشم، لایه‌های پنهان احساسات را زیر خشم مشاهده کنید. ممکن است تعداد زیادی از هیجانات زیر هیجان خشم وجود داشته باشد. این لایه‌ها از افکار و احساسات مختلفی تشکیل شده است. گاهی‌اوقات این افکار خودگویی‌های منفی هستند، مثل زمانی که فکر می‌کنید:« من یک بازنده‌ام»، «من یک احمق‌ام» این‌گونه افکار می‌تواند آتش خشم را شعله‌ور سازد.

خشم‌تان را ردیابی کنید

به کمک ثبت واکنش‌هایتان در طول یک دورۀ زمانی، به خوبی با خشم‌تان آشنا شوید.

مسئولیت خشم‌تان را بر عهده بگیرید

به‌جای آن‌که سرنشین اتومبیل خشم‌تان باشید، رانندۀ آن باشید.

مهارت دادنِ پاسخ محترمانه

خشم شما نشانه این است که به نظرتان چیزی اشتباه است. شاید مسئله رابطه‌ای باشد که نیاز به ترمیم دارد. شاید مشکل احساس بدی است که دربارۀ چیزی دارید و فقط نیاز دارید احساس‌تان تأیید شود. شاید مسئله انتظار زیادی است که فردی از شما دارد. شاید موضوع یک موقعیت ناممکن است.

شاید نتوانید موقعیت را کاملاً اداره کنید، اما می‌توانید آن را بهبود بخشید. می‌توانید تصمیم بگیرید احساسات و افکاری که موجب خشم‌تان شده‌اند را به شیوه‌ای صادقانه، مستقیم و محترمانه بیان کنید.

, , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید