اخبار و مقالات

مهر 21, 1398

تنها آن‌چه از پس قرن‌ها دوام بیاورد می‌تواند سرانجام ادعا کند…

«شاید عشق، شاید رازِ بقایِ انسان…»

بسیاری اوقات بدون اینکه انتظارش را داشته باشیم عاشق می‌شویم. این عشق‌ها در شروع خیلی خوب پیش میرود چون کسی را پیدا کرده‌ایم که ظاهراً می‌توانیم به او نزدیک و صمیمی شویم و این بسیار مهیج است. البته بخشی از این نزدیکی، جنسی است ولی فقط به امور جنسی محدود نمی‌شود. ما فردی را یافته‌ایم که نه‌تنها ما را همان‌گونه که هستیم می‌پذیرد، بلکه کسی که سعی داریم بشویم را هم قبول دارد. او همان چیزی را می‌خواهد که ما می‌خواهیم.
بودن با فردی که برخلاف دیگران ما را قضاوت نمی‌کند و از ما نمی‌خواهد تغییر کنیم بسیار خوشایند است. در این حالت دنیا بسیار امیدوارکننده است. با چنین فردی احساس راحتی می‌کنیم با هم به همه چیز می‌خندیم. بسیار احساس خوبی است با فردی آشنا شویم که ما را بدون قید و شرط همین‌گونه که هستیم می‌پذیرد. هر چه بیشتر با او آشنا شویم، احساس بهتری به ما دست می‌دهد، فردی را پیدا کرده‌ایم که بدون ترس از طردشدن، تحقیر، انتقاد، سرزنش یا شکوه و شکایت می‌توانیم دنیای مطلوب خود را با او در میان بگذاریم.

 

راز بقای انسان

عشق آن‌قدرها موضوع سخت و پیچیده‌ای است که هنوز هم در بین متفکرین و دانش‌ورزان سر تعریف آن مجادله است.
همین میل و اشتیاق درمیان‌گذاشتنِ بیم و امیدها با دیگری است که عشق را تعریف می‌کند. تا زمانی که بتوانید این عمل را ادامه دهید عاشق می‌مانید. اگر در آغاز رابطه، صرفِ نظر از این‌که چقدر احساس عاشق بودن می‌کنید، تنوانید به‌طور آزادانه و به‌راحتی دنیای مطلوب خود را با دیگری در میان بگذارید و او را در دنیای مطلوب خود شریک کنید، عشق ضعیف است.
عشق ضعیف، بیش‌تر مبنای هورمونی دارد تا مشارکت آزاد و چنین عشقی دوام ندارد. البته بیش‌تر افرادی که عاشق می‌شوند دربارۀ دنیای مطلوب خود چیزی نمی‌دانند اما دانستن یا ندانستن آن‌ها، در اصل موضوع تأثیری ندارد.
اگر در اوایل رابطه اختلافی پیش آید، خوب است بدانید این اختلاف به تفاوت دنیای مطلوب شما برمی‌گردد. جمله معروف «ماهِ عسل تمام شد» نشان می‌دهد که طرفین درصدد تغییر دادن یکدیگر برآمده‌اند.
این جمله بیانگر این حقیقت است که در جامعۀ مبتنی بر کنترل بیرونی تعداد اندکی از افراد انتظار دارند ازدواجشان به همان اندازۀ اوایل زندگی مشترک، توأم با صمیمیت باشد، بیش‌تر مردم حداکثر چیزی که می‌توانند آرزو کنند این است که اوضاع بدتر از آنچه هست نشود.

, , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید