اخبار و مقالات

آذر 17, 1398

چیستی و چرایی طرحواره بی‌اعتمادی

دانش عمومی روان‌شناسی-طرحواره

طرحواره بی‌اعتمادی/بدرفتاری

آیا همواره منتظر اتفاق بدی از جانب دیگران هستید؟ آیا در روابط خود با دیگران فکر می‌کنید آنها قصد سوءاستفاده و خیانت به شما را دارند؟ آیا اعتماد کردن به دیگران و حتی نزدیکان برای شما دشوار است؟

طرحواره بی‌اعتمادی/بدرفتاری

یکی دیگر از طرحواره‌های اصلی که در زمره طرحواره‌های ناسازگار اولیه قرار دارد، طرحواره بی‌اعتمادی/بدرفتاری است. در صورت فعال شدن این طرحواره افراد به صورت ناخودآگاه انتظار دارند که اطرافیان به آن‌ها خیانت کنند. اموال و دارایی‌شان را بدزدند. آن‌ها را مسخره، تحقیر کنند. از نظر آن‌ها هیچ کس قابل اعتماد نیست مگر اینکه خلاف‌ آن ثابت شود. به دیگران سوءظن دارند و همیشه فاصله خود با آن‌ها را حفظ می‌کنند.فرد این انتظار را دارد که دیگران به او آسیب می‌زنند، از او سوءاستفاده کرده، او را تحقیر می‌کنند، دغل‌کار بوده و  با احساساتش بازی می‌کنند یا او را فریب بدهند. این طرحواره معمولاً این احساس را در فرد به وجود می‌آورد که آسیب عمدی به فرد وارد نموده‌اند و طرحواره بدرفتاری با این احساس همراه است که در نهایت همواره یک نفر به او خیانت خواهد کرد یا بدترین قرعه به نام او درمی‌آید و مجبور است که به بدترین شرایط تن بدهد.

این افراد دائماً در حال ارزیابی وفاداری اطرافیان خود بوده و شخصیتی پارانوئیدی دارند. یعنی سوء ظن، بدبینی، شک و تردید جزء جدایی ناپذیر ارتباطات آن‌ها می‌باشد.

, , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید