اخبار و مقالات

اسفند 12, 1398

امید در نوجوانان…

نوجوان‌ها را بهتر بشناسیم-امید در نوجوانان

نوجوانی دوران «طوفان و تنش شدید» و دوران «توانایی فوق العاده جسمانی، عقلی و عاطفی» است. برخی از نظریه‌پردازانِ روان کاوی، نوجوانی را وضعیتی می‌دانند که نوجوان در آن دچار اختلالِ‌روانی است.

در دوران نوجوانی، دگرگونی‎هایِ عاطفی و اجتماعی چشمگيری رُخ می‌دهد که از هيجانات نوجوانان سرچشمه می‌گيرد و غالباً با حالاتی چون عصبانيت، يأس، نااميدی و ترس همراه است.
امید و امیدواري جایگاه خاصی در سلامتی‌روانی، جسمانی و به‌تبع آن، پیشرفت فرد و جامعه دارد.

امید در نوجوانان-سروهانا

کارل یونگ معتقد است که « ناامیدی را به عنوان علامت هسته‌ای افسردگی یاد کرده و یادآور می‌شود که این نا‌‌‌‌امیدی هم فلج کننده اراده است و هم باعث تحمل‌ناپذیر‌شدن و میل به‌گریز از یک موقعیت می‌گردد». امید به آینده‌ای مطلوب و آرمانی در میان نوجوانان منبع اصلی تحرک و شادی و تلاش برای اهداف است و از سوی دیگر رویکرد منفی و ناامید‌کننده به آینده در جوانان باعث بی‌تفاوتی، دلسردی، کناره‌گیری فرد از اجتماع (انزوای اجتماعی) و فقدان انگیزه برای تلاش و ازبین‌رفتن نیرو و اراده لازم برای نیل به اهداف می‌شود.

والدین باید با صبر و شکیبایی به نوجوان خود کمک کنند تا نوجوان بتواند در جنبه‌های مختلف شخصیت، رفتار و وظایف خود به تعادل برسد.

پست‌های قبلی «سَروِهانا» در مورد بلوغ نوجوانان

نوجوان؛ پرشور و آتشی مزاج

بهداشت رواني نوجوان

چالش‌های نوجوانی

کشف هویت جنسی

, , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید