اخبار و مقالات

اردیبهشت 29, 1399

“شادی، گزینش است؟”

شاید شاد نبودن و داشتنِ علائمی از افسردگی، واکنشی منطقی و حقیقی به جهانی‌ست که در آن زیست می‌کنیم. شاید حتی، شادکامی گاهی واکنشی‌ست نابهنجار در مقابل آنچه هر روز بر سرِ زمین و مردمان آن می‌آید. شاید لازم باشد، از نو به «شادی» و «شاد بودن» از درون متنِ زندگیِ جاری در جهان فعلی نگریست و نه صرفا از منظرِ فراروایتی بنامِ «روان‌شناسی مثبت». نمی‌شود و نمی‌توان حکمی کلی و جهان‌‌‌شمول صادر کرد و برای شادکامی روشی یگانه معرفی کرد. گاه سخت است که از وضع موجود رضایت داشته باشیم و یا احساسی «مثبت» به خود و دیگری. گاه، راه شاد بودن، توسط «دیگری» و «قدرت» آنقدر مسدود است که سخت می‌توان شعار سر داد که زندگی برای «همه» زیباست. 

ممکن است دورِ سبزی خوردنی که خریده‌ایم، روزنامه‌ای پیچیده باشند که خبر سالگردِ انفجارِ اتمی هیروشیما را نوشته باشند. ممکن است هنگامی که همان سبزی را لای نان می‌گذاریم و با کبابی می‌خوریمش، تا همان ساعت یک سربازِ عادی در میانمار، دویست یا سیصد نفر را کشته و دارد سیگارش را می‌کشد، لقمه که از گلو پایین رفت، احتمالا از ابتدایِ پهن کردن سفره تا جمع کردن‌اش، عده‌ای در جهان به علل گوناگون و گاهی فجیع، مرده باشند. لذت و شادکامی، بدونِ فراموشی شاید ممکن نیست. خودآگاهی مدام از جهانی که در آن زیست می‌کنیم، نشت پیدا می‌کند روی هر لذت و شادی‌یی. نه اینکه جهان در یک آن و صرفا در دوره‌ای که ما در آن زیست می‌کنیم چنین شده باشد؛ تفاوت زندگی در سال 2019 با 200 سال پیشش، در امکانِ خودآگاهی از اتفاقات هر روزه در سراسر جهان است. ما اکنون می‌دانیم و آگاهیم که در هر ثانیه که می‌گذرد و ممکن است ما در بهترین لحظات زندگی‌مان باشیم، در بسیاری از نقاط جهان جنگ، فقر، گرسنگی، تجاوز، بیماری و … است . با فراموشی مقطعی این چیزهاست یا پذیرشش که می‌شود شاد بود برای لحظه‌ای؟ اصلا چگونه می‌توان پذیرفت این چیزها را؟ آیا فراموشی راهی‌ست مقطعی که به شادکامی می‌انجامد؟ مگر نه اینکه برای شادکامی لازم دارد که احساس خوبی به خود و جهانِ پیرامون داشته باشیم؟ رستگاری و شادی در گزینشِ آن‌چیزی‌ست که می‌بینیم؟ اگر چنین باشد، شادی و شادکامی تفسیری‌ست از جهان و خود. گویی تفاوت غم و شادی در تفسیر نهفته است و شکلِ گزینشِ آن‌چیزهایی که در خود و جهانِ پیرامون می‌مبینیم.
نوشته مسعود ریاحی

 

 

 

 

, , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید