اخبار و مقالات

آذر 28, 1398

همیشه حق با من است…

دانش عمومی روان‌شناسی- طرحواره

طرحواره‌ی استحقاق/ بزرگ‌منشی

فرد دارای این طرحواره باور دارد که برتر از دیگران است، شایسته‌ی حقوق و مزایای خاص است و تعهدی به رعایت اصول روابط متقابل که راهنمای تعاملات اجتماعی هستند، ندارد. چنین فردی مصرانه و به شیوهای غیرمنطقی باور دارد که باید بتواند هر کاری که می‌خواهد، انجام دهد و باید هر آنچه که می‌خواهد، داشته باشد و در این بین به آنچه که به نظر دیگران منطقی و عقلانی است. اواحساس می‌کند به نوعی نخبه است و معتقد است که نسبت به دیگران یک سر و گردن، بالاتر است، در نتیجه این حق را به خود می‌دهد که از امتیازها، حقوق و مزایای ویژه‌ای بهره مند باشد و از طرف دیگر خود را به اصل احترام متقابل که زیربنای روابط سالم انسانی است، پایبند نمی‌داند. چنین فردی تمرکز مبالغه‌آمیزی بر برتری خود دارد تا به این وسیله بتواند به قدرت یا کنترل برسد، مثلاً بر این که جزء موفق‌ترین، مشهورترین و ثروتمندترین افراد است تاکید می‌کند؛ البته دلیل این رفتارها عمدتاً جلب تایید و توجه دیگران نیست. این طرحواره گاهی با رقابت افراطی با دیگران یا میل به تسلط پیدا کردن بر آن‌ها همراه است.
طرحواره‌ی استحقاق
چنین فردی می‌خواهد قدرت خود را به اثبات برساند، حرف خود را به کرسی بنشاند یا رفتار دیگران را مطابق با خواسته‌های خود کنترل کند، بدون آن که کمترین همدلی با دیگران داشته باشد یا به نیازها و احساسات‌شان اهمیت دهد.

رفتارهای معمول این بیماران عبارتند از: رقابت طلبی افراطی، فخرفروشی، سلطه گری، بیان قدرت به شیوه نامناسب و تحمیل نظرات خود به دیگران.

طرحواره بی‌اعتمادی/بدرفتاری
طرحواره محرومیت هیجانی
طرحواره خود تحول نیافته-گرفتار
طرحواره رها شدگی
طرحواره‌ی نقص و شرم

, , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید