اخبار و مقالات

خرداد 1, 1399

ارتباط خوب…

ارتباط خوب یکی از توانایی‌هایی است که اغلب نادیده گرفته می شود اما کسانی که این مهارت را دارند نسبت به کسانی که فاقد آن می باشند نفع می برند. خوشبختانه بسیاری از مهارت های ارتباطی قابل یادگیری هستند.ارتباط خوب-سروهانا

در پژوهش‌های مختلفی که در زمینه مهارت‌ های اجتماعی انجام شده است، نشان داده شده است مهارت‌ های ارتباطی در موارد مختلف می‌تواند کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد.
مهارت‌‌های ارتباطی در دو نوع کلامی و غیر کلامی وجود دارد .
مهارت‌های کلامی: مربوط به کلمات بیان شده و دیگر اصوات منتقل کننده اطلاعات و معانی
مهارت‌های غیرکلامی: مربوط به زبان بدن

, , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید