اخبار و مقالات

بهمن 19, 1398

فرزندِ کتابْ‌به‌دستِ من

کودکان اطراف ما / کتاب‌خوانْ‌شدنِ فرزندان‌

نویسنده: عمادرضایی‌نیک

چه‌قدر تابه‌حال به‌این مسئله فکر کرده‌ایم که در کتاب‌خوانْ‌شدنِ فرزندان‌مان سهیم هستیم؟ آیا این موضوع برای‌مان اهمیت دارد که فرزندم اهلِ کتاب باشد یا خیر؟ پاسخ پرسش اول این‌ است: بسیار زیاد. ‌‌و پاسخ پرسش دوم این است: به‌شما بستگی دارد.
اما یک سؤال دیگر، آیا کودکانی که کتاب‌خوان هستند با کودکانی که اهل کتاب هستند، تفاوتی دارند؟
پژوهش‌ها و مشاهدات عینی نشان می‌دهند کودکانی که کتاب‌خوان‌اند تفکر انتقادی و ذهنِ تحلیلیِ بهتری نسبت به هم‌سالانِ خود دارند. آن‌ها به‌احتمال‌زیاد در موقعیت‌های مختلف هم‌دلیِ بیش‌تری از خود نشان می‌دهند. علت این امر احتمالاً خواندن زندگی‌های مختلف و پیدا‌کردنِ شناخت و دانش از موقعیت و وضعیت‌های متفاوت افراد و خبردار‌شدن از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آن‌ها است. اما به پرسش اولیه‌ی این یادداشت برمی‌گردم. پدر‌و‌مادر تا‌چه‌حد در علاقه‌مندیِ فرزندان‌شان به کتاب تأثیر دارند؟
محیطی که در آن فعلِ کتابْ‌خوانی رواج دارد و پدر‌و‌مادر خودْ مشغول خواندن کتاب هستند، موجب الگو‌برداری و یادگیریِ مشاهده‌ای فرزندان می‌گردد. همان‌طور که وقتی قبل‌ترها و در یادداشت‌های قبل گفتم؛ محیط خانوادگی شکل‌دهنده‌ی بسیاری از رفتارهای کودکان است. پس اگر در خانه‌ای کتاب‌خانه‌ی فعالی وجود دارد و والدینی هستند که بسیاری از مواقع کتاب‌به‌دست می‌گیرند و کودک آن‌ها را در حالِ کتاب‌خواندن می‌بیند، احتمال آن‌که کودک در سال‌های بعد به‌طرفِ کتاب‌خواندن گرایش پیدا کند، بسیار بسیار زیاد است. مثلاً برخی از خانواده‌ها هستند که گاه برنامه‌ی هفتگی یا ماهانه‌ی رفتن به کتاب‌فروشی دارند. اعضای خانواده با هم‌دیگر به کتاب‌‌فروشی می‌روند و برای خود کتاب‌های مورد‌علا‌قه‌شان‌ را می‌خرند. پدر‌و‌مادرها و محیطی که آن را ایجاد می‌کنند نقش مؤثری در مسائل گوناگون کودکان ایفا می‌کند.

کتاب خوانی کودکان - سروهانا

انگیزه‌ی کودک از خانه شروع شده و‌ در مدرسه جهت می‌گیرد و‌ تثبیت می‌شود.

اگر معلمی هم باشد که کتاب‌خوانیِ دانش‌آموزش را تقویت کند، می‌توانیم با اطمینان‌خاطر این گمان را ببریم که کتاب‌خوانی به‌یکی از رفتارهای عا‌دت‌گونه‌ی او بدل شده است. بچه‌هایی که کتاب‌ می‌خوانند گاه در مهارت‌هایی هم‌چون تصمیم‌گیری و استدلال کلامی بهتر از سایر بچه‌ها عمل می‌کنند. و حتی برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهند آن‌ها در فرایند یادگیری بیش از آن‌که به حفظ‌کردن بپردازند، به درک مفاهیم عادت می‌کنند و خود‌به‌خودی موضوعات را {یاد} می‌گیرند.
به‌این مسئله فکر کنید تا‌چه‌حد دغدغه‌ی کتابْ‌خوان‌شدنِ فرزندتان را دارید و تا‌به‌حال چه کارهایی کرده‌اید؟

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید