اخبار و مقالات

اردیبهشت 3, 1399

تکنیک اسکورت یا بادیگارد

خیلی وقت ها لازم است که ناراحتی خود را بیان کنیم یا برای بهتر شدن ارتباط‌ِمان، رفتاری را نقد کنیم.

دراین‌زمان بهتر است نقد و پیام منفی خودمان را با دو جمله‌ی مثبت در قبل و بعد، همراهی کنیم. درست مانندِ اسکورت کردنی که به‌کرات در فیلم‌ها دیده‌اید. “یک خودروی خاص در بین چندین خودرو”.

بدین‌گونه که:

تعریف یاحرف مثبت، “نقد یا پیام منفی”، تعریف یا حرف مثبت

برای نمونه بهتر است بگوییم
عزیزم؛ رانندگی اَت عالی‌ست. اگرچه گاهی از راهنما استفاده نمی‌کنی، اما زمانی که تو رانندگی می‌کنی آرامش دارم.

هرچه اسکورت ما قوی‌تر باشد، احتمالاً مخاطب در پذیرشِ نقد، کمتر مقاومت می‌کند.

عنوانِ نکاتِ منفی به‌تنهایی، باعثِ گارد گرفتن فرد می‌شود، اما درمقابل، اگر بَربیانِ نکاتِ مثبت تمرکز کنید، احتمالاً انگیزه‌ی فرد برای رفع نقص بیشتر خواهد شد.

, , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید