اخبار و مقالات

اردیبهشت 8, 1399

اختلال “بیش فعالی_نقص توجه” یا ADHD 

زمانی‌که میزان فعالیت و تحرک کودک بیشتر از همسالان‌اَش است، معمولاً رفتارها و هیجانات‌اَش متناسب با موقعیت نبوده و کودک را دچار دردسر می‌کند. به‌کرات کودک رفتارهای تکانشی دارد و بی‌آن‌که به پیامد رفتاراَش توجه کند دست به عمل می‌زند. خیلی عجول است و نمی‌تواند خواسته‌هایش را به‌تاخیر بی‌اَندازد و این رفتارها باعث آزار دیگران می‌شود. این کودکان کم‌توجه نیز هستند، یعنی کارهای‌شان را به تعویق می‌اَندازند و تا آخرین لحظه آن‌ها را شروع نمی‌کنند.
کودک درحین انجام کار به‌راحتی حواس‌اَش پرت شده و نمی‌تواند توجه طولانی‌مدت روی یک کار داشته باشد.

حال این سوال پیش می‌آید، «برای همه کارهایش؟»

خیر. برای کارهایی که نیاز به یک تلاشِ ذهنی دارد مثل مشق‌نوشتن، حفظ‌کردن، درس‌خواندن، امتحان‌دادن.
پس ممکن‌است متوجه شوید که او ساعت‌ها درحال درست‌کردن اوریگامی یا تلوزیون‌دیدن است.
به‌خاطرهمین بی‌توجهی او ممکن است مرتب وسایل‌اَش را گم کند یا کارهایی که به او می‌سپارند را فراموش کند. همچنین حواس‌پرتی‌های زیاد در این کودکان باعث می‌شود کارهایش را به کندی انجام دهد.
برخی از کودکان فقط نقصِ توجه دارند و برخی دیگر فقط بیش‌فعال و تکانشی هستند اما بیشتر بچه‌ها هر دو گروه از نشانه‌ها را دارند.

, , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید