کارگاه آموزش مفاهیم تجاری جوانان

آموزش جوانان یکی از مهمترین و حساس ترین برنامه های استراتژیک برای آینده کشور است.

كشف و شناخت استعدادهای جوانان و فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی استعداد آنها می تواند جامعه ای سالم و پرنشاط را به ارمغان آورد. همچنین جوانان با شناخت مناسب بازار و کسب و کار های مرتبط با استعداد هایشان می توانند هدفمندتر و اثر بخش تر گام بردارند.
در این راستا و همگام با آموزش های تحصیلی، گروه کسب و کار مجموعه سرو هانا ،آموزش مفاهیم کسب و کار را برای جوانان تدوین نموده که با روش های نوین به صورت بازی های آموزشی ارايه مي نمايد .
این دوره آموزشی همزمان با آشنا کردن جوانان با بازار و کسب و کار های نوین، آنها را تا راه اندازی یک کسب و کار به صورت تدریجی و به صورت سرگرمی و یادگیری از طریق اجرا، همراهی می نماید.

اهداف اصلی دوره آموزش جوانان

– اخلاق تجاری و کسب و کار سالم

– شناخت مسائل و مشکلات ساده پیرامونی با نگاه تحلیل گر در محیط اجتماعی

– آشنایی با روش های تحلیل فضا های داد و ستد

– خلاقیت در روش های کسب و کار

– آشنایی با مفاهیم پایه ای اقتصاد

– آشنایی با روش های مقابله با ترفند های بازاریابی جدید

دیدگاهتان را بنویسید