فرزندپروری

از زمانی که فرزندان به دنیا می آیند و قدم به قدم مراحل رشد را طی می کنند در هر مرحله ای از آن با چالش هایی روبه رو می شوند و عوامل تهدید کننده و موثر بسیاری وجود دارد که می توانند بر رشد و سلامتی فرزندان تاثیر بگذارند.
ما با پیاده کردن فنون صحیح فرزندپروری نه تنها از سلامت شخصی و اجتماعی فرزندان خود محافظت کرده‌ایم بلکه باعث رشد و ترقی تحصیلی، شغلی و اجتماعی آنها در آینده می شویم. بنابراین ما با کسب مهارت های فرزندپروری و اجرای آن در زندگی شخصی خود دو اقدام موثر انجام داده ایم؛ هم باعث سلامت، رشد و پیشرفت و کارآمدی آنها در آینده شده ایم و هم از بسیاری اختلالات فردی و اجتماعی مانند اضطراب، افسردگی، افت تحصیلی، اعتیاد، بزهکاری و… که تمام آنها می تواند ریشه در تجارب دردناک کودکی و ناکامی های دوران پراهمیت رشد داشته باشد.

 

کارگاه فرزند پروری با رویکرد طرحواره

فرزند پروری با رویکرد طرحواره (ویژه والدین)

دیدگاهتان را بنویسید