ارزیابی و استعداد ویژه کودک

آگاهی از توانایی ها و استعداد های کودکان و نوجوانان می تواند زمینه را برای پرورش صحیح استعدادها و هدایت آنها بر سمت شغل و رشته مورد علاقه و متناسب با استعدادها، فراهم سازد. موفقیت و خوشبختی انسانها در این است که در حرفه و رشته مورد علاقه و مناسب خود ورود پیدا کنند

تعیین درجه هوشی و هوشمندی
میزان مسئولیت پذیری
سنجش نگرش و باورها نسبت به توانایی
آزمون هوش غیر کلامی
کودکانی که مشکل جهت یابی دارند
ارزشیابی شخصیت
سنجش هوش کلامی و عملی
مدریت حل بحران
سنجش حافظه دیداری
اندازه گیری خلاقیت
همدلي و پیش بینی وقایع

دیدگاهتان را بنویسید