آموزش جنسی

 

در دنیای امروز که با مشکلات ناهنجار زیادی در جامعه مانند سوء استفاده جنسی از کودکان روبرو هستیم ، لزوم آموزش به کودکان اهمیت زیادی پیدا می کند . آموزش به کودکان درباره اندام خصوصی و نحوه مراقبت از آنها در برابر تعرضات باید در قالب کلمات ساده و در محیط خانواده توسط والدین انجام پذیرد .

مسائل جنسی کودکان

اگر کودکان درباره مسائل جنسی و حریم های خصوصی از والدین شان اطلاعات کمی دریافت کنند درباره این موضوعات از همسالانشان می پرسند و از آنها اطلاعات غیرواقعی و تحریف شده می گیرند پس بسیار مهم است که خانواده بتواند درباره مسائل جنسی با توجه به سن کودک با او صحبت نماید

دیدگاهتان را بنویسید